1.-3. mapa – První (80. léta 18. stol.), druhé (1846/47) a třetí vojenské (1879) mapování

4.-5. mapa – Císařský povinný otisk a indikační skica stabilního katastru, 1841 (indikační skica s později zanesenými změnami – cca do roku 1860)